Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Transportordning for personar med nedsett funksjonsevne - arbeidskøyring

Generelt

Transportordninga for personar med nedsett funksjonsevne er eit ikkje lovfesta tilbod til innbyggjarar i Vestland som på grunn av varig sjukdom eller funksjonshemming ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet.

Målgruppe

Transportordninga er eit ikkje lovfesta tilbod til personar:

  1. som ikkje kan nytta vanleg rutetransport
  2. med nedsett mobilitet/sjukdom som hovudregel vil vara i meir enn 2 år
  3. som hovudregel er fylt 10 år og heimehøyrande i Stord
  4. med varig tilrettlegt arbeid i verna verksemd

Kriterium/vilkår

Tilbod om arbeidskjøring gjeld mellom heim og arbeidsstad.

For å kunne søkje om arbeidskøyring må ein vere godkjent TT-brukar.

 

Kontakt

Eining for habilitering

Nina S. Walquist

E-post: nina.steinsbo.walquist@stord.kommune.no 

Telefon:  975 52 048

Tenesta oppdatert: 31.08.2022 14:44