Du finn det på Vestland fylkeskommune si side, under "Karriererettleiing for vaksne"