Målet med møtet er å gjennom utkast til avtale og legga fram synspunkter, så blir det nytt møte med evt. forhandlingar neste veke.