Portrett av Hege EtterlidHege Etterlid har sidan 2005 vore tilsett som einingsleiar i Stord kommune for eininga rekneskap og løn. Ho er m.a. utdanna bachelor i økonomifag.

Stillinga som økonomisjef vart utlyst i sommar. Det meldte seg som kjent ein søkjar. Rådmannen vil koma attende til spørsmålet om utlysing av stillinga på nyåret.