25 og 40 års jubilantar i Stord kommune

Dei fleste av årets jubilantar har vore 25 år i Stord kommune, medan to kan feira heile 40 år som tilsett i Stord kommune.

På bildet ser me jubilantane saman med ordførar Harry Herstad rådmann Magnus Mjør.

Framme frå venstre: Sigrun Nylund, Ingrid Vik, Marit Lundal, Anita Almås, Aslaug Torget og Tore Hatlevik.

Midten frå venstre: Kjersti Aarsand, Grethe Marit Veka Maraas, Sylvi Meløy, Anne Engevik Olsen og Grethe Hylland.

Bak frå venste: Kjersti Knutsen, Magnus Mjør, Anette T. Førland, Mona Meløy, Jorunn Kviteberg, Harry Herstad, Ruth Ingebjorg Bjelland, Sissel Øvrebø, Tone Riisnæs, Toril S. Skjetne, Kjell Ove Byrknes og Liv A. Nordhus.    

Følgjande jubilantar var ikkje til stades då bildet vart teke: Dagfinn Herre, Brita Mehl, Kjersti Totland og Åshild Grov.