Dei som vart heidra er :
(Frå venstre)

  • Lidveig Stubhaug: Sølvnål, 20 år i forbundet
  • Leiv Stokken: Gullnål for 30 år i forbundet
  • Ingunn Isdal: Gullnål for 30 år i forbundet
  • Anlaug Tenold: Gullnål for 30 år i forbundet
  • Knut Johannes Gram var ikkje til stades, så han fekk levert på kontoret sitt gullnål, diplom og blomar.

Bildet:
Smilande jubilantar (Foto:  Hovedtillitsvalt for Norsk sjukepleiarforbund Tove Riise Grastveit . Bildet er teke med mobiltelefon)