50 tilsette i Stord kommune jubilerer i 2012. Tre av dei kan feira heile 40 år i kommunen. På bildet ser me jubilantane saman med ordførar Liv Kari Eskeland.

Torsdag 23. februar vart jubilantane feira med ei enkel tilstelling i matsalen på Grand Hotell. Det var rådmann Magnus Mjør som leia samlinga. Ordførar Liv Kari Eskeland nytta også høve til å seia nokre velvalde ord og takka jubilantane for den flotte innsatsen gjennom alle desse åra.

Alle jubilantane vart overrekt gåve og blomebukett. Det var krystallvasar til 25-års jubilantane og lysestakar til 40-års jubilantane.

Overrekking av gåve og blomar

På bildet til  høgre ser me pedagogisk leiar i Furuly barnehage, Marit Sofie Breivik (t.v.), som får blomar og gåve for 25 års teneste i Stord kommune. Ordførar Liv Kari Eskeland og rådmann Magnus Mjør til høgre.

25 års jubilantar

 • Anita Koppang
 • Astrid Førland
 • Tove Irene Garli
 • Marit Sofie Breivik
 • Jorun Eikeland
 • Magnhild Brekke
 • Liv Lillebø
 • Åsbjørg Lygre
 • Marit Gjermstad
 • Jan Inge Vedøy
 • Sissel Salmo
 • Solveig Bolseth
 • Atle Barsnes
 • Tore Tveit
 • Margunn Oma
 • Edle Bakkane
 • Elin Tislevoll
 • Karin Solheim Myhre
 • Bodill Westerheim
 • John Karsten Raunholm
 • Reidun Toadalen Sæbø
 • Margrete Sletten
 • Inge Engelsen
 • Aud Reidun Solberg
 • Tor Atle Lunde
 • Kari Mette Søreide
 • Berly Turøy
 • Anne Karin Storeli.
 • Alise Jonassen
 • Solveig Nome
 • Øystein Eide Eskeland
 • Erik Dag Nygaard
 • Randi Huglen
 • Laila Magnussen
 • Helga Lise Volden
 • Signe Kannelønning
 • Eivind Grasdal
 • Anthonius de Vreede
 • Karin Sortland Sæter (Ikkje til stades)
 • Berit Utvik (Ikkje til stades)
 • Reidun Brakedal Nordal (Ikkje til stades)
 • Karin Steinsvåg (Ikkje til stades)
 • Kjersti Totland (Ikkje til stades)
 • Karin Aamodt Nævdal (Ikkje til stades)
 • Siren Pedersen (Ikkje til stades)
 • Ove Jarle Skaar (Ikkje til stades)
 • Ove Kvalnes (Ikkje til stades)

40 års jubilantar

 • Per Øystein Kannelønning
 • Liv Gjerme Hafstad
 • Åse Flatråker (Ikkje til stades)