Psykiskhelsearbeid.no er ein sentral nettstad for utveksling og utvikling av kunnskap om psykisk helsearbeid, og ein kunnskapsbase for alle som jobbar med - eller er interessert i psykisk helsearbeid.

Her kan du finna stoff frå mange ulike kjelder om sentrale tema innenfor psykisk helsearbeid. Samstundes kan du sjølv bidra med din eigen kunnskap og erfaring, både ved å kommentera andre sine bidrag og ved å leggja inn eige materiale.

Her finn du artiklane av Åse T. Koløen og Connie Straume: