Modellen, som er bygd av Knut Hanselmann, har stått i andre etasje i rådhuset. Den er no lånt ut med plakett og namneskilt og skal inngå i museumet si utstilling.

Rådmann Magnus Mjør låner gjerne ut KNM Stord til Stord maritime museum

Bilete: Magnus Mjør, Stein Ove Agdestein og Ole Yttredal.