Så langt kjenner me ikkje til at det er nokon frå vår eigen kommune som er direkte råka, men dette er ei nasjonal tragedie som berører alle innbyggjarane i landet vårt.

Liv kari Eskeland
Ordførar

Magnus Mjør
Rådmann

Lenke til beredskapsteamet i Stord kommune