Det er tilsett 10 i helsearbeidarfaget, 7 i barne- og ungdomsarbeidarfaget og 2 i IKT-servicefaget.

- Me er godt nøgd med inntaket av godt kvalifiserte lærlingar, i alt 19 stykk, seier lærlingkoordinator Siv Nesse. - No gledar me oss til oppstart i august og oppstartsmøte den 19. august, avsluttar Nesse.

Kommunen har og lærlingar i feiar og tømrarfaget.

Bilete på topp: Siv Nesse, Line V. Heggøy, Maria K. Vaka, Rudi Rimmereide og Fredrik Rogne på lærlingrekruttering på Fitjar vgs.