Det vert oppmøte på torget kl. 20.00. Deretter vert det fakkeltog ned til Storddøra der det vert lagt ned blomar og lys.

Det er Cathina Hjertholm Fossum som har teke initiativ til minnemarkeringa gjennom Facebook.

Kommunen sluttar opp om denne markeringa, og ordførar Liv Kari Eskeland oppmodar innbyggjarar og andre som oppheld seg på Stord om å ta del i markeringa.