Borghild Gullberg BakkaDette er eit prosjekt som i første omgang går ut 2022.

Målgruppa er minoritetsspråklege innbyggjarar i Stord kommune. Målet er å sikre kompetansehjelp til einingane, og slik sikre målgruppa sine rettar.

Rådgjevaren skal vere den er særskilt dedikert til å gje bistand, finna informasjon og vidareformidla denne til dei som treng det. 

Borghild oppmodar deg til å ta kontakt dersom du er i målgruppa eller har spørsmål. Du finn Borghild i rådhuset.   

Bilete: Borghild Gullberg Bakka.