Programmet for konkurransen forutsettter 40 sjukeheimsplassar med tilhøyrande servicefunksjonar knyta til pleie- og omsorgstenester.

Etter prekvalifiseringen var det fem arkitektfirma som vart med i konkurransen om å byggja ny sjukeheim i Bandadalskvartalet.

Dette er

  • "Favn" ved Asplan Viak, Oslo
  • "Utsikten" ved arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS, Haugesund
  • "På øverste hylle"  ved HML arkitektur AS, Bergen
  • "Tregården" ved Norconsult, Bergen
  • "Stord trivselhjem" ved Link arkitektur avd. Stavanger og Stord

Utkast med motto «Utsikten» vart på pressekonferanse 9.12.2015 kåra som vinnar av konkurransen. 

Stord kommune takkar alle som har teke del i konkurransen.