Forstudien skal utgreia løysing for universelt utforma hovudbusstopp i Leirvik sentrum. I den tidlegare studien var Osen tenkt som haldeplass for lokalbussane på Stord, mens haldeplassen for regionalbussane skulle vera på kaien.

Framlegget, slik det ligg føre i vedtaket, kom frå Framstegpartiet, Høgre og Venstre og vert vedteke med sju mot to røyster (Krf og Sp).