Tysdag 22. august møtte Stord kommune sine nye lærlingar til oppstartsmøte i rådhuset. Her fekk dei utdelt opplæringperm og signerte lærekontraktar.

I år tek totalt 26 lærlingar til læretida si i kommunen. 16 byrjar i helsearbeidarfaget, 8 i barne- og ungdomsarbeidarfaget, ein i feiarfaget og ein i tømrarfaget.

Ordførar Gaute Straume Epland ønskte dei nye lærlingane velkomen blant anna ved å poengtere kva investering lærlingar er for Stord kommune.

- Det er viktig for Stord kommune å vera ei aktiv og god lærebedrift. Det å ta inn lærlingar er ei av dei viktigaste investeringane for framtida. I tillegg er me opptatt av å gje unge folk moglegheit for utdanning i kommunen, som er særleg viktig i denne tida me har vert i i lengre tid med aukande arbeidsledigheit. Velkomen til oss, me skal ta godt imot dåke, eg håpar de vil få ei meiningfull, utfordrande og utviklande tid her hjå oss, sa Epland i velkomsttalen sin. 

Namn på lærlingane etter fag:

Helsearbeidarfaget

Susanne Eriksen Vørøs
Paula Salvador Gonzalez
Charlotte Tveita
Deka Sugal
Azwan Kadir
Frida Haugen
Cassandra Berge Mehus
Melanie Salvador Gonzalez
Bolette Lindeflaten Grov
Rebekka Beiermann Dybvik
Sara Elin Tyse
Mai Liss Engesund Pedersen
Oline Nordhus
Siri Ødegaard Ånensen
Catrine Lid Almås
Håkon Lyngøy (2. årslærling)

Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Camilla Linløkken
Rebekka Louise Berge Skjold
Benedikte Teigen
Esther Karin Hatlevik
Henriette Glosvik Mehammer
Cathrine Vatna Bjørnbakk
Maria Vatna
Karoline Espe

Feiarfaget

Susanne Rabben

Tømrarfaget

Thomas Stølås

 

Bilete på topp: (sjå bilete i stort format)

Framme frå venstre: Sigrid Isdal, Signe Eikeland, Camilla Linøkken, Karoline Espe, Cassandra Berge Mehus, Charlotte Tveita, Melanie Slavador Gonzalez, Paula Salvador Gonzalez, Azvan Kadir, Bolette Lindeflaten Grov, Frida Haugen, Oline Nordhus, Thomas Stølås, Gaute Straume Epland og Siv Nesse. 

Midt frå venstre: Catrine Lid Almås, Rebekka Beiermann Nybvik, Siri Ødegaard Ånensen, Henriette Glosvik Mehammer, Håkon Lyngøy, Rebekka Louise Berge Skjold, Benedikte Teigen, Susanne Eriksen Vørøs,

Bak frå venstre: Deka Sugal, Sara Elin Tyse, Cathrine Vatna Bjørnbakk, Susanne Rabben, Esther Karin Hatlevik, Maria Vatna, Mai Liss Engesund Pedersen