Bassenget vert i stor grad nytta til skulebading.

Det er organisert aktivitet på ettermiddag/kveld, og det er IL Solid som er den største leigetakaren. IL Solid - Rein glede 

Det er for tida ikkje offentleg bading her. 

Meir informasjon kjem.