Helsesøster Hanne Robbestad i samtale med assistent Helga Hagerup.Helsestasjonen

Den nye helsestasjonen utfører barnekontrollar, barnevaksinasjonar og heimebesøk for alle 0-5-åringar i Hystad- og Rommetveitområdet.

Det omfattar alle som er busett frå og med Møllebruo ved kyrkja og heilt til grensa mot Fitjar kommune i nord. Barna på Huglo soknar også til den nye helsestasjonen.

– I dette området er det 50-70 fødslar kvart år, kan helsesøster Hanne Robbestad opplysa.

Det er Robbestad som styrer den nye helsestasjonen, og ho prøver å kalla inn fleire samstundes.

– Det er veldig kjekt for både foreldra og barna å få møta andre i same situasjon. Så me driv faktisk litt med nettverksbygging.

Lokala til den nye helsestasjonen er lyse og luftige. Det er Robbestad nøgd med. Ho synest også det er positivt å vera del av eit skulemiljø.

På den nye helsestasjonen har Hanne Robberstad med seg assistentane Helga Hagerup og Jorunn Sætre. Lege Helge Vie vil vera til stades måndagar frå 8 til 12.

Helsestasjonen i Nordbygdo har ope måndag, onsdag og torsdag frå 8.30 til 15.00, tysdag og fredag etter avtale. 

Lege Gunhild Sundal sjekkar øyra til helsesøster Monica Brekke Fosse.Skulehelseteneste

Vegg i vegg med den nye helsestasjonen ligg skulehelsetenesta i Nordbygdo. Skulehelsetenesta har ope kvar tysdag og annankvar onsdag (oddetalsveker).

Hos skulehelsetenesta i Nordbygdo finn me helsesøster Monica Brekke Fosse og lege Gunhild Sundal.

Bildene:

Øvst: Inngangsparti Nordbygdo helsestasjon
Midten: Helsesøster Hanne Robbestad i samtale med assistent Helga Hagerup.
Nedst: Lege Gunhild Sundal tek ein sjekk av øyret til helsesøster Monica Brekke Fosse ved skulehelsetenesta.   
Alle foto: Camilla Larsson