Opninga vert markert med ein bydelsmarsj med flotte medaljar samt Bydelskafé i SFO-bygget på Litlabø skule. I tillegg overrekkjer Visjon Vest ein sjekk på 25 000 kroner, som skal brukast til å rusta opp strendene langs Storavatnet.

Turløypa blir offisielt opna av ordførar Liv Kari Eskeland.