Ordførar Liv Kari Eskeland klypte snora og erklærte moloen for offisielt opna.

I høve opninga spanderte Huglo båtlag marsipankake og kaffi til alle frammøtte. Huglo skulekorps stod for det musikalske.