Opningstidene for banen finn du på Skeisegruppa si heimeside.