Bilete oppe: Her avfotografert med store delar av Høgre si stortingsgruppe frå Hordaland.