Samarbeidsrådet (SU)

Samarbeidsutvalet er det øvste samarbeidsorganet i skulen.Det er heimla i opplæringslova § 11-1. SU kan uttala seg om aller saker som gjeld skulen.

LeiarArne Kaldestad
NestleiarMargareth Stenersen
SekretærBritt Kristin Ladehaug
Frå elevrådErika Mæland  og Aksel Grov Stigen
Frå FAUDag Ståle Nystøyl og Arne Kaldestad
Frå tilsetteMaja Sagenes, Synnøve Aadland Lodden og Margareth Stenersen
Frå Stord KommuneMarius Sjo. Vara: Jane Jünger
Medlemer i SU 2023-24

Skulemiljøutvalet (SMU)

Skulemiljøutvalet skal arbeida for å auka deltakinga frå elevane, foreldra, skulen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet.

Elevar og foreldre skal vera i fleirtal i utvalet. Utvalet skal gi råd til skulen i arbeidet med skulemiljøet, men har ikkje rett til å gjera bindande vedtak. Skulemiljøutvalet kan òg be skulen setja inn tiltak for å betra det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskular og vidaregåande skular har plikt til å ha eit skulemiljøutval. Elevar og foreldre har ein rett til å bli høyrt. 

LeiarDag Ståle Nystøyl
NestleiarArne Kaldestad
SekretærBritt Kristin Ladehaug
Frå elevrådErika Mæland  og Aksel Grov Stigen
Frå FAUDag Ståle Nystøyl , Arne Kaldestad og Siri Brekke
Frå tilsetteMarius Sjo. Vara: Jane Jünger
Frå Stord KommuneMaja Sagenes, Synnøve Aadland Lodden og Margareth Stenersen
Medlemer i SMU 2023-24

 

Kommunalt foreldreutval (KFU)

Leiar: Sigfrid Leifsen.

Foreldrearbeidsutvalet (FAU)

Foreldrearbeidsutvalet (FAU) er samansett av ein foreldrerepresentant for kvar klasse. Kontaktinformasjon til klassen sin representant finn du på den enkelte klassen si side.

LeiarArne Kaldestad
NestleiarFrank Biringer
KasserarAlfhild Ness Valvatne
SekretærMette Therese Olsen
Representantar til SMUArne Kaldestad, Frank Biringer og Siri Brekke
Representantar til SUArne Kaldestad og Frank Biringer
Representant til KFU 
Medlemer i FAU 2023-24

Sider under FAU: