Kreftkoordinator hjelper med å koordinera og tilretteleggja kvardagen for kreftsjuke og pårørande, og med å samordna tilbod og tenester rundt kreftpasienten. 

Kreftkoordinator skal vera lett tilgjengeleg  for pasientar og pårørande. Du kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator, eller be legen din, sjukehuset eller andre formidla kontakt.

Les meir om Kreftkoordinator i Stord kommune