- Eg har vore i kontakt med jernbanetilsynet i dag. Dei opplyser at dei har sendt melding om at stengingsvedtaket er oppheva frå og med i dag, opplyser Herdis Elin Belsvik, einingsleiar ved kulturtenester.

Stord kulturhus fekk pålegg frå Statens jernbanetilsyn om å stengja sklia i symjehallen med umiddelbar verknad på grunn av manglande dokumentasjon.