Kåringa er basert på ein måling av norske kommunar sin vekstkraft og attraktivitet. Det er brukt 22 ulike indikatorar knyta til arbeidsmarknad, demografi, kompetanse, lokal attraktivitet og kommuneøkonomi.

Her kan du lesa meir om kåringa.