Tor Atle Lunde starta i kommunen som 15-åring, og fortel at han ikkje er typen som klarar å sitje i ro, og det var han den gongen og. Han vart heidra etter lang og tru teneste med flott kake, blomar og ei gåve frå tekniske tenester.  

Lunde har vore ein sentral del av bybiletet vårt i mange år, og stadig fleire undrar på kor han er. Lunde har holdt Leirvik ryddig og strødde forran rådhuset, og på torget, om vinteren. Han takk for seg etter 40 år på grøntavdelinga i Stord kommune.