Trygve Hoffs minnepris skal gå til ein person eller gruppe personar som driv kulturarbeid i Trygve Hoffs ånd.

Trygve Hoff var først og fremst kjent for sin allsidige kulturinnsats, men overordna all aktivitet var hans klare kulturpolitiske holdning til samarbeid mellom profesjonelle og amatørar, integrering mellom ulike uttrykksformer/ kunstformer og at tiltaka skulle ha størst mogleg spreiingseffekt og gje ringverknader i lokalmiljøet.

Minneprisen er på kr 50.000.

Føreslå kandidatar

Send inn forslag med begrunning til:

Trygve Hoff Stiftelsen
Kirkegt  23
8250 Rognan
e-post: anders.krane@saltdal.kommune.no

Frist er 1. juni.

Kontaktperson

Anders Krane, telefon 756 82 292 / 977 01 898