I samband med markering av frigjeringsjubileet har regjeringa laga ein minnemedalje, «Takk for din innsats 1939 – 45». Minnemedaljen kan tildelast norske og utanlandske militære og sivile som vert anerkjent for innsats under andre verdskrig.

2015 er eit historisk år. Me markerer at det er 75 år sidan Noreg vart okkupert av Tyskland og 70 år sidan frigjeringa.

Kommunen si  innstilling blir sendt til fylkesmannen, som på vegner av staten avgjer overrekking.

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/minnemedaljen/id2401014/

Send inn forslag

Innsatsen må stadfestast gjennom dokumentasjon, tidsvitne eller lokalkunnskap.

Frist er 10. april.

post@stord.kommune.no

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord