Miljøfyrtårnsertifisering inneber at verksemdene har ein miljøstandard og rutinar som er i samsvar med krava. Verksemda kan dermed dokumentera at strenge krav innan tema som: 

  • arbeidsmiljø
  • innkjøp
  • energi
  • transport
  • avfall
  • utslepp
  • estetikk

Frå XL bygg Valvatne tok (frå høgre i biletet) Thomas Hellberg, Audun Brekke, Marius Mæland og Reinert Horneland imot diplomet. Frå Sagvåg skule tok rektor Lars Bakka og elev Kaia Gravdal imot diplomet.

Om sertifisering

Miljøfyrtårn er ei sertifiseringsordning drive av stiftinga Miljøfyrtårn. Målet er at verksemdene skal drive lønsamt og miljøvenleg. Ordninga vert støtta og anbefalt av Miljøverndepartementet.  

Vil du vita meir?

Vil du vite meir om miljøfyrtårn, eller kanskje di verksemd ynskjer sertifisering? Sjå meir informasjon om miljøfyrtårn og sertifisering på Stiftelsen Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no) eller ta kontakt med Stord kommune sin sertifisør Marlene Sørli på e-post: malsor@fitjar.kommune.no