Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig informasjon

Korona   Koronavirus illustrasjon                Ukraina og Stord   Ukrainsk flagg

A A A

Nyhende

Minoritetsspråkleg rådgjevar

Borghild Gullberg Bakka er nyleg starta som minoritetsspråkleg rådgjevar i Stord kommune.

Reglar for bruk av GROPO aktivitetspark

Velkomen til GROPO aktivitetspark! Parken er open for alle så vis omsyn og respekt for kvarandre. Og ha det gøy.

Utskifting av eksisterande betongmur i området Gullskar

Engelsen Anlegg AS starter med utskifting av eksisterande betongmur og nytt overvassystem i Gullskar veke 32 (8. august). Planlagt ferdigstilling er i veke 41.

Ledige veker for overnatting på Leirvik fyrstasjon

Stord kommune leiger ut fyrvaktarbustaden på Midtøya utanfor Leirvik sentrum.

Vedtak av kommuneplanen sin samfunnsdel og revidert planprogram for arealdelen

Stord kommunestyre vedtok kommuneplanen sin samfunnsdel og revidert planprogram for arealdelen i møte 21.06.2022 

Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår no 2. oppfriskningsdose

Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår no 2. oppfriskningsdose, og omtalt som 4. dose, for alle over 75 år.

Personar som er 75 år eller eldre og sjukeheimsbebuarar som har gjennomgått infeksjon vert tilrådd å ta oppfriskingsdose.

Badetemperaturar på Stord

Badetemperaturane digitalt for Sætravikjo, Ådlandsvatnet, Breivikjo og Sponavikjo

Film om Gropo aktivitetspark

Aktivitetsparken "Gropo" var offisiell opna 10.06.22 og er eit resultat av "16, ka no?" prosjektet som er ein del av Program for folkehelsearbeid i Vestland der Stord kommune har sett på korleis ein kan betre overgangsfasen mellom ungdomsskule og vidaregåande skule.

Fasit til "Spor av fortida"-quiz

Her finn du fasit til quizen som Stord kommune arrangerte under Folk i sentrum. Vinnarane får melding på SMS.

Får du ikkje opna kommunestyre si møteinnkalling?

På grunn av tekniske utfordringar er det for tida ikkje mogleg å opna møteinnkallinga til kommunestyret.

Biologar på feltarbeid i elvar

Sunnhordland vassområde deltek saman med Statsforvaltaren i Vestland om å undersøkja elvar.

Vellukka frivilligfest i kulturhuset

Det vart ein vellukka frivilligfest i kulturhuset onsdag kveld. Mange frivillige lag og organisasjonar var representerte.

Legevakta tar over koronatesting

Frå 01.06.22 vil Sunnhordland interkommunale legevakt overta ansvar for PCR-testing og telefonråd i kommunane, dette gjeld kommunane Bømlo, Fitjar og Stord.

IKT eininga miljøfyrtårn-sertifisert

Einingsleiar Gisle Østrem mottok i dag diplom for miljøfyrtårn-sertifisering. IKT eininga vart sertifisert i 2021, men fekk diplomet utdelt i dag.

Jobbar for eit meir demensvenleg samfunn

I kommunestyret i dag vart det signert avtale om eit meir demensvenleg samfunn.

Stord får plankett for venskapssambandet med Comalapa

Stord skal endeleg få ein plakett som markerer venskapssambandet med San Juan Comalapa, Guatemala. Planketten vert utdelt på torget torsdag 12. mai kl 16.00.

Har du kapasitet til å ta i mot flyktningar frå Ukraina?

Stord kommune førebur seg på å ta i mot flyktningar frå Ukraina.