Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
10. juli kl. 11:39

Informasjon kring koronaviruset

Les meir clear
A A A

Nyhende

Informasjon om barnehagetilbodet frå måndag 27. april

På bakgrunn i smittevernomsyn under covid-19 utbrotet 2020, vil barnehagane i Stord kommune ha redusert opningstid også komande veke, det vil sei frå 27. april til og med 30. april. Opningstida i dei fleste barnehagane vert kl 08.00 – 15.30. 

Stord kommune held hjula i gong

Ordførar og rådmann i Stord har tett kontakt med næringslivet under Korona-epidemien. Også nærings- og arbeidslivet på Stord opplever ein svært dramatisk situasjon. I denne situasjonen er det særleg viktig at kommunen held aktiviteten oppe.

Ordføraren tek pappapermisjon

Ordførar Gaute S. Epland (Ap) tek pappapermisjon frå i morgon 26. mars til 9. juli. Jakob Bjelland (Sp) trer inn som ordførar i denne perioden.

Mange kan bidra!

Stord kommune gjekk i går ut med ei oppmoding om at helsepersonell og andre som kan tenkja seg å bidra, registrerte seg på kommunen sine nettsider. Etter eit døger er det nær 100 som har registrert seg.

Oversikt over telefon- og chattetenester

Her er ei oversikt over telefon- og chattetenester som held ope for deg som treng nokon å snakke med om rus og psykisk helse.

Innstiller alle ruteflygingar

DAT og Stordflyet kansellerar frå i ettermiddag samtlege ruteflygingar på Osloruta fram til 05. april.

Korona og små verksemder

Deler av arbeidslivet i Sunnhordlandsregionen opplever vanskelege tider som følgje av Korona-epidemien. Næringsselskapet Atheno AS vil no utvida tilbodet av rådgjeving til å omfatta bedrifter som opplever slike utfordringar

Informasjon til verksemder med samfunnskritiske oppgåver

Me har nokre definerte samfunnskritiske oppgåver der me ønskjer eit særleg fokus på tiltak for å hindra smittespreiing  Det er difor sendt ut Informasjon til verksemder med desse oppgåvene der me ber dei ta stilling til ytterlegare tiltak. 

Vegstenging i Kringsjå

Vegen inn til Bandadalsplassen og til Kringsjå er no opna. Vegen inn til Holevegen er framleis stengt.

Ein person smitta av koronavirus på Stord

Stord kommune har no registrert det første tilfellet der ein person er smitta av Koronavirus. Med bakgrunn i utvikinga me har sett i landet, er ikkje dette uventa og me lyt rekne med at me får fleire tilfelle i dagane som kjem.

NAV informerer verksemder og menneske som vert råka av koronaviruset

Her kjem informasjon frå NAV i samband med koroanviruset.

Informasjon til vaksenopplæringa og føresette om stenging av grunnskulane og kulturskulen i Stord

Stord kommune har vedteke at alle skular vert stengde i 14 dagar frå og med kl 18 i dag, 12. mars 2020. Dette er i samråd med Helsedirektoratet sitt vedtak etter smittevernloven § 4-1 andre ledd og regjeringa sine tiltak for å hindre koronaspreiing.

Oppmodar om å ta kontakt på telefon

Stord kommune oppmodar innbyggjarane om å ta kontakt på telefon og minst mogleg møta opp på kontor i rådhuset og elles i kommunen. Dette av omsyn til å avgrensa smittespreiing (koronasmitte)

Stord kommune innfører restriksjonar for å avgrensa Koronasmitte

Stord kommune har frå og med onsdag 11. mars 2020 innført restriksjonar i høve storleik på forsamlingar. Generelt gjeld at det maksimalt er tillate 100 personar samla, t.d. i samband med kyrkjelege arrangement, konsertar og teater, foreiningar og andre tilstellingar, men òg private selskap. Restriksjonane er heimla i smittevernlova §4.1.

Helsetilstanden i Stord kommune

Folkehelseinstituttet har laga ny folkehelseprofil for Stord kommune. 

Heimevernet på vitjing

Heimevernet vitja i dag kommunen for å presentera seg sjølve og bli kjende.

Offisiell opning av avdeling for dagrehabilitering

I dag vart snora klypt og avdelinga for dagrehabilitering offisielt opna av ordførar Gaute Straume Epland.