Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Nyhende

Feira ny heis i Linneatunet

I samarbeid med prosjekt Godt å bu heime har bebuarane i 2. og 3. etasje fått installert heis i Linneatunet. Den 30. september var det opning og feiring.

Nett- og datahjelp for seniorar

Bli med på datatreff på frivillingsentralen kvar fredag frå kl 11.00 - 13.00. Passar det best med berre ein time, då er det ok. Her får du kaffi og hjelp med data, mobil eller netthjelp. Sjølvsagt heilt gratis! Velkomen.

Oppretta beredskapsvakt for barnevernet

Sunnhordland interkommunale barnevernteneste har oppretta beredskapsvakt for barnevern. Beredskapsvakta kan kontaktast ved akutte hendingar utanom vanleg arbeidstid.

Bli bøsseberar for TV-aksjonen 2019

Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober. Ta med vener, familie og kollegaer, og bli med på årets viktigaste søndagstur! 

Vasspest i Storavatnet

Problemplanta smal vasspest Elodea nuttallii er påvist i Storavatnet, Stord. For å unngå spreiing til andre vassdrag, må det takast ekstra omsyn.

Vasstenging i området Rabbafossen

Det er planlagt arbeid på vassleidningsnettet i området Rabbafossen. Vatnet blir vekke tysdag 24. september frå kl. 09:00, fram til arbeidet er utført. Tapp opp vatn på førehand.

Låner ut el-sykkel til persontransport

Gjennom frivilligsentralen kan du no låna el-sykkel til persontransport. Ta med søsken, bestemor eller vener på tur. Ta kontakt med frivilligsentralen for å reservera sykkel. 

Open dag i nybygget Stord sjukeheim

Fredag 20. september vert det omvisning i nybygget til Stord sjukeheim. 

Stord er en Av-og-til-kommune. Fokusveke.

Det skal vere trygt og godt for barn og unge å driva med idrett i Stord kommune. Difor bør idrettslaga ta ein prat om alkohol.

Vasstenging i området Ådlandslio

Det er planlagt arbeid på vassleidningsnettet i området Ådlandslio. Vatnet blir vekke tysdag 17. september frå kl. 09:00, fram til arbeidet er utført. Tapp opp vatn på førehand.

Velkommen til trening i varmtvassbassenget

Stord kommunale rehabiliteringssenter tilbyr trening i vatn som ein del av helsetilbodet i Stord kommune.

Valoppgjeret er klart

Dei siste førehandsrøystene er no telt opp og valoppgjeret for kommunestyrevalet er klart. 

Beredskapsseminar om sjøredning

Den 5. september arrangerte Beredskapsforum for Bømlo, Fitjar og Stord kommunar saman med Veteranskipet MS Sunnhordland eit seminar om sjøredning.

Valoppgjer 10. sept.

Sykkel-VM for eldre

I dag har døgnavdelinga på rehabiliteringssenteret offisielt opna sykkel-VM for eldre. I regi av Motitech skal dei sykla så mange kilometer dei klarer fram til 27. september.

Ledig jordmorteneste for gravide

Jordmortenesta i Stord kommune har ledig kapasitet.

Få leksehjelp på Frivilligsentralen

Frivilligsentralen på Stord har mange gode tilbod til liten og stor. Blant anna har dei datahjelp til seniorar, utlån av fritids- og aktivitetsutstyr, diskotek, TV-aksjonen, natteramnar og mykje meir. No startar dei opp med leksehjelp frå måndag 26.08.19.

Samla seg for TV-aksjonen 2019

I dag samla kommunekomiteen for TV-aksjonen seg for å mobilisera krefter og samarbeida for å få gjennomført aksjonen.

Vegstenging i området Rabbafossen

I samband med pågåande prosjekt i Langelandsvegen, vert tilkomst til Rabbafossen stengt for trafikk ved krysset til Rabbafossen. Det er laga ein midlertidig tilkomst frå Kårevikvegen mellom Kårevikvegen 22 og 28. Vegen vert stengt for gåande frå imorgon 21.august. Alternativ gangveg vert skilta.