Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Velkomen til dei kommunale barnehagane

Me ønskjer at barnehagen skal vera dein del av den gode barndommen for barnet ditt, og me ønskjer at tida i barnehagen skal rusta barnet for framtida

Frontbilete raud gruppe

Sagvåg barnehage avd. Nysæter

Barnehagen skal vere ein arena for dagleg fysisk aktivitet og skal stimulere rørslegleda og den motoriske utviklinga til barna. Jf. Rammeplanen

Barn ser på sauer som beiter

Sagvåg barnehage aukar kompetansen innan digitale verktøy

Hausten 2021 fekk Sagvåg barnehage, med avdelingane Nysæter og Tjødnalio, løyvd midlar til kompetanseheving gjennom ordninga Regional kompetanseutvikling. Denne ordninga skal vere med å bidra til auka kvaliteten i barnehagane. 

jente held digitalt mikroskop i hendene. foto