Har du gløymt passordet ditt?

Gå her for å laga nytt passord: passord.stord.kommune.no

Får du ikkje logga på Visma Ressursstyring eller andre fag-programmer med eigne passord: Kontakt nærast leiar, superbrukar eller systemansvarleg. IKT kan ikkje hjelpa til med desse.

Feil i fagsystem

Eg har problem med Visma Ressursstyring, Unit4 ERP, Visma Flyt BV,  Elements, Velferd eller liknande.  

Kontakt lokal superbrukar, næraste leiar eller systemansvarleg.

Velferdsteknologi

Eg som tilsett har problem med velferdsteknologi.

Meld som henvendelse i Profil. Hastar det, kontakter ein Stord kommune sin koordinator for velferdsteknologi.

Multifunksjonsmaskin (skrivar) - rekvisita eller sørvis

Thorsen Gruppen er leverandør av multifunksjonsmaskinar. Maskinane bestiller toner sjølv når det er lite igjen. 
Skjer ikkje dette kan ein bestille her: Bestill rekvisita | Thorsen Gruppen

Er det feil på maskina kan de ta kontakt med Thorsen Gruppen på følgande måte:  
1. Meld inn service/support på Konica Minolta multifunksjonsmaskin
2. Ringe nummer som står på sjølve maskina

 

Treng du framleis hjelp?

  1. Spør ein kollega om dei har vert borti problemet ditt og har ei løysing?
  2. Registrer ei sak på serviceportalen
  3. Send inn sak til support@stord.kommune.no
  4. Ring IKT dersom det hastar veldig på 53 49 66 65 (Telefon tid 08:00 til 10:00 og 13:00 til 15:00)

Dersom det hastar er det viktig at du skriv det først i emne.

Viktig! Send med eit bilete av feilmeldinga e.l. med punkt 2 ovenfor. Feks med mobilen din. Då kan me løysa saker 100% raskare!