TittelNamn
Rektor:

Anneli Stokke Mæhle

e-post: Anneli.Maehle@stord.kommune.no

tlf: 534 54 401 / 979 86 872

Assisterande rektor

Utdanningsrådgjevar

Kristin Koløy

e-post: kristin.koloy@stord.kommune.no

tlf: 534 54 402/ 412 13 795

Sosialrådgjevar

Magnar Larsen

epost: magnar.larsen@stord.kommune.no

tlf: 534 54 403 / 403 28 489

Kontor

Marianne Christensen Føyen

e-post: Marianne.Christensen.Foyen@stord.kommune.no

tlf: 53 45 44 00 /  91 76 61 09

Lærarar og fagarbeidarar finn du under kvart trinn.