Uteleikeplassen er inndelt i to soner. Småbarnsavdelinga har eige uteområde tilpassa dei yngste barna. I periodar er dei yngste barna saman med dei eldste på stor leikeplass. Uteområde for barna mellom tre og fem år er spennande og variert med skog og skråningar, lavvo og ulike leikeapparat. Uteområdet er utforma slik at barna får moglegheiter til å delta aktivt i leik og aktivitetar.