Kulturskulen si songundervisning

Undervisninga er organisert i smågrupper eller individuelt. Undervisninga er i Stord kulturhus.

Anbefalt aldersgrense er frå 4. trinn og eldre.

Songundervisninga er under kjerneprogrammet og undervisninga legg vekt på å utvikle eleven sine kreative evner, handverksmessig og kunstnerisk kompetanse og samarbeidsevne. Undervisninga er basert på langsiktig arbeid, progresjon og systematisk øving.