Rytmisk og melodisk slagverk

Undervisninga er i smågrupper og individuelt.

Anbefalt aldersgrense er frå 2. trinn og eldre.

Elevane må ha tilgang til instrumnet/slagverk heime.

Undervisninga er lagt til Stord kulturhus.

Instrumentalundervisning legg vekt på å utvikle eleven sine kreative evner, handverksmessig og kunstnerisk kompetanse og samarbeidsevne. Undervisninga er basert på langsiktig arbeid, progresjon og systematisk øving.