Plan for handsaming

Kommunedirektøren handsamar høyringsinnspela og legg fram sak om revidert Kommunedelplan for oppvekst «Alle me(d) – heile vegen» til Utval for oppvekst og kultur 01.10.2024.

Utval for oppvekst og kultur gjer si innstilling til revidert Kommunedelplan for oppvekst «Alle me(d) – heile vegen» som skal til handsaming i kommunestyret, dato for møte er ikkje satt. 

Innspelsmøte

Velkomen til innspelsmøte tysdag 4. juni kl. 19.00 i biblioteket i Stord kulturhus.
 

Innspel

Alle som ønskjer det er velkommen til å gje skriftlege innspel og forslag innan 20.08.2024.

Send innspel til post@stord.kommune.no og merk e-posten med «Innspel til kommunedelplan for oppvekst «Alle me(d) – heile vegen».

Du kan og senda innspelet ditt per post til oss:
Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord