Medlemmar

  1. Leiar: Per Olav Lillebø – personleg vara: Magne Bjelland (H)
  2. Nestleiar: Nils Audun Gerhardsen – personleg vara: Svein Grutle
  3. Henny Førland Berger – personleg vara: Per Christian Rognli (UA)

 

Den sakkunnige ankenemnda si oppgåve er å avgjera eventuelle klagar på skatteverdien som den sakkunnige takstnemnda har sett på eit objekt. Klagar vert avgjort etter først å ha gjenomført synfaring.

Lov om eigedomsskatt til kommunane