Medlemmar

  1. Leiar: Rune Gerhardsen (Frp) – personleg vara: Fredrik Mettälä (Frp)
  2. Nestleiar: Signe Ekeland (SV) – personleg vara: Per Jarle Valvatne (Ap)
  3. Line Småge Breidablikk (UA)  – personleg vara: Reidar Nesse (UA)

 

Den sakkunnige takstnemnda si oppgåve er å fastsetja skatteverdien til eit objekt på grunnlag av forslag frå takstmenn. Ei slik fastsetjing er å rekna som takst.  

Lov om eigedomsskatt til kommunane