Medlemmar

  1. Leiar: Magne Bjelland (H) – personleg vara: Thomas Danielsen (H)
  2. Nestleiar: Tore Hatlevik (Ap) – personleg vara: Jakob Bjelland (Sp)
  3. Nancy Aasheim (Sp – personleg vara: Heidi F. Bolme (Frp)

 

Den sakkunnige ankenemnda si oppgåve er å avgjera eventuelle klagar på skatteverdien som den sakkunnige takstnemnda har sett på eit objekt. Klagar vert avgjort etter først å ha gjenomført synfaring.

Lov om eigedomsskatt til kommunane