Tid: 12:30 - 14:00
Pris: Gratis
Stad: Hovudbiblioteket
Målgruppe: Vaksne

Språkkafeen er for personar med norsk som morsmål og personar med utanlandsk bakgrunn som ønskjer norsk språktrening.

Det vert servert kaffi/te/kjeks.

Alle som ønskjer norsk språktrening er velkomne!

Helsing Internasjonal Kulturklubb og Stord folkebibliotek

Datoar

05.03.24

19.03.24

09.04.24

23.04.24

07.05.24

21.05.24

04.06.24