Pris: Gratis
Stad: Hovudbiblioteket
Målgruppe: Vaksne

Språkkafeen er for personar med norsk som morsmål og personar med utanlandsk bakgrunn som ønskjer norsk språktrening.

Det vert servert kaffi/te/kjeks.

Alle som ønskjer norsk språktrening er velkomne!

Helsing Internasjonal Kulturklubb og Stord folkebibliotek

Datoar

3. og 17. september

1. og 15. oktober

5. og 26. november

10. desember