Sluttider

1. og 2. trinn

Måndag, onsdag, torsdag og fredag kl. 13.00

Tysdag kl. 12.30

3. og 4. trinn

Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl. 13.00

Torsdag kl. 14.00

5. 6. og 7. trinn.

Måndag kl. 13.45.

Tysdag kl. 13.00.

Onsdag, torsdag og fredag kl. 14.00.

Skuleskyss

Elevar på 2.–10. årssteg som bur meir enn fire kilometer frå skulen, har rett til gratis skuleskyss. For elevar på 1. årssteg er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg skuleveg, har rett til gratis skuleskyss same kor lang skuleveg dei har.
Dersom eit barn som har rett til gratis skyss, mister busskortet sitt, har skyss bestemt at dei må betala kr. 50,- for å få nytt kort.