Rektor ved skulen har det overordna ansvaret for at skule-fritidsordninga vert ein naturleg del av skulen sitt miljø.

SFO er open i tida 06.45–16.15.

Tilbodet fylgjer skuleåret.

Ulike ordningar

Skuleruta: SFO er open når skulen er open og lukka når skulen er lukka. Søknadsfrist for plass i SFO er 1. april.

Det er Leirvik skule som har SFO på skulefrie dagar. Søknadsfrist for alle tilbod er 1. april.
SFO er open frå 7-10 dagar etter skuleslutt og ca 14 dagar før skulestart.
Planleggingsdagane før skulen byrjar går under skulefrie dagar.