british flag English version


Dei viktigaste lenkene finn du til høgre, meir utfyllande og god informasjon finst på nettsida FjordNorway.

Fysisk turistinformasjon i Stord kulturhus, som ligg like ved Amfi Stord.

Stord kulturhus

Hamnegata 1, 5411 Stord. TLF: 53 49 69 66
Kino - basseng - bibliotek
Ope heile sommaren utanom laurdag

Opningstider, program og billettar

Lån av utstyr

BUA STORD
Hamnegata 20, 5411 Stord

På BUA kan ein låna utstyr til ulike aktivitetar innan sport og friluftsliv gratis.
Reserver på  nettsida og hent/ lever i opningstida.

Utlån — Stord-Fitjar Turlag (dnt.no) låner ut kano i Ådlandsvatnet.

Aktivitetar

Aktivitetspark
Ved Stord kulturhus finst det aktivitetspark for parkour, skating og petanque.

Badeplassar
​​Det er fine badeplassar i Sponavikjo, Hystadmarkjo og ved Ådlandsvatnet.
Sjå Stord - Friluftsrådet Vest (frivest.no) for meir informasjon.

Klatring
Stord Tinde- og klatreklubb har klatrefasilitetar både utandørs og innandørs.
Sjå Stord Tinde- og Klatreklubb – Klatring på Stord (stokk.org) for meir informasjon.

Stolpejakt
Stolpejakta går ut på å finna sentralt plasserte stolpar enten ved hjelp av app eller kart.
Last ned app på Stolpejakten - stordorientering

Turløyper
Det er mange gode turløyper i nærleiken av Leirvik hamn, til dømes Ådlandsvatnet, Landåsen, Hystadmarkjo og Gullberg.
Sjå nettsida UT.no
 

Kunst og kulturminne

Det er mykje spennande kunst å sjå på Stord.
På nettsida stord.nkdb.no finn ein oversikt over kommunal kunst og kvar du kan sjå denne.

Kulturminnesøk (kulturminnesok.no) finn ein informasjon om kulturmiljø, kulturminne og landskap og kvar desse ligg.

Transport

Byen har svært gode høve for samferdsel med effektive kollektivsamband til resten av regionen:
- Mellom Stavanger, Haugesund og Bergen går ekspressbussen Kystbussen | Buss Bergen, Haugesund, Stavanger | Bestill reise (nor-way.no)
- Hurtigbåt mellom Bergen, Bergen lufthavn og andre tettstadar i Sunnhordland med Skyss
- Ferje- og lokalbussruter finn du på Skyss

Museum

Gruvemuseet på Litlabø
Gruva 11, 5415 Stord

Opningstider
28. juni - 6. august: onsdag-søndag kl 10:30 - 16:30
Omvisningar kl 11:00, 12:30 og 14:30.

Les meir om Gruvemuseet


Sunnhordland museum
Sunnhordlandstunet
Museumsbakken 16, 5417 Stord

Opningstider sommarsesong
16. juni – 20. august: tysdag til søndag 11:00 - 16:00

Opningstider elles i året
Tysdag–fredag kl. 09:00 - 15:00

Les meir om Sunnhordland museum


Stord Maritime Museum
Nattrutekaien 21, 5411 Stord

Opningstider 21. juni til 20. august:
Onsdag, fredag og laurdag kl. 11:00 - 16:00

Resten av året er det ope kvar tysdag kl. 11:00 - 16:00
Les meir om Stord maritime museum