Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Leiar: Ordførar
Nestleiar: Varaordførar

Medlemmar

PartiNamnVaramedlemmar
Arbeidarpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp)

Gaute Straume Epland (Ap)
E-post: gaute.epland@stord.kommune.no, mobil 954 46 307

Trude Aamot (Ap)
E-post: trude.aamot@stord.kommune.no, tlf. 960 47 975

Edgar Damås (Ap)
E-post: edgar.damas@sklbb.no, tlf. 53 41 53 64 / 950 76 168

 1. Nancy Johanne Aasheim (Sp)
 2. Roger Sagvåg (Ap)
 3. Constanse Leth Iversen (Ap)
 4. Ulvar Akselsen (Ap)
 5. Inger Christin Hystad Barane (Ap)
Framstegspartiet (Frp)

Sigbjørn Framnes, ordførar
E-post: sigbjorn.framnes@stord.kommune.no, mobil: 900 62 055

Anja Austlid
E-post: anja_m_a@hotmail.com, tlf. 467 64 516

 1. Reinert Svanberg
 2. Eva Herskedal Irgens
 3. Fredrik Mettälä
 4. Kristine Salomonsen
Høgre (H)

Øyvind Kyvik, varaordførar
E-post: oyvind.kyvik@akersolutions.com, mobil: 924 56 948

Inga Lothe
E-post: inga.lothe@akersolutions.com, tlf. 918 57 717

 1. Magne Heimvik
 2. Gunnhild Hauge
 3. Christian Andre Balchen
 4. Tom Knudsen
Kristeleg Folkeparti (Krf) og Venstre (V)Dag Ove Fauskanger (KrF)
E-post: dag.ove.fauskanger@stord.kommune.no   
 1. Geir Angeltveit (V)
 2. Gunnhild Hystad (KrF)
Sosialistisk Venstreparti (SV) og Raudt (R)Hilde Mathea Hildal Hauglid (SV)
E-post: hhauglid@gmail.com, mobil: 922 03 436 
 1. Mohamed Kallel (R)
 2. Jane Junger (SV) 
 3. Tore Blokhus (SV)

Formannskapet sitt arbeidsområde

 • Heilskapsplanlegging (Kommuneplan) og større tverrsektorielle planar
 • Politiske leiings- og samordningsoppgåver, inklusivt samarbeid med andre kommunar
 • Leia og samordna arbeidet med økonomiplanen og leggja fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett
 • Beredskaps- og forsyningssaker
 • Kyrkje og religiøse organisasjonar
 • Andre administrative oppgåver som ikkje er lagt til andre styre og utval
 • Andre saker etter tilvising frå ordføraren
 • Samferdselspolitiske saker
 • Eigarskapspolitikk
 • Næringsutvikling (inkl. reiseliv og turisme) og sysselsetting
 • Klima- og energipolitikk
 • Miljø- og naturvernsaker
 • Jord- og skogbrukssaker, konsesjonssaker
 • Havbrukssaker
 • Motorferdsle i utmark og vassdrag