Møteinnkallingar og protokollar til formannskapet finn du her

Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Medlemar i Stord Formannskap i valperioden 2019-2023

Leiar: Ordførar Gaute S. Epland (Ap)
Nestleiar: Varaordførar Nancy Aasheim (Sp)

Ap/Sp/KrF/MDG/SV/Raudt

Gaute S. Epland (Ap), e-post: gaute.epland@stord.kommune.no , mobil 954 46 307 
Nancy Johanne Aasheim (Sp), e-post: najoaa77@gmail.com, mobil: 930 98 519

Stig Kjoberg Almås (Sp), e-post: stig@treoghage.no, mobil: 470 18 205
Torbjørn Brosvik (KrF), e-post: torbjorn.brosvik@stord.kommune.no, mobil: 402 40 468 
Hilde Hildal Hauglid (SV), e-post: hhauglid@gmail.com, mobil: 922 03 436
Kathrin Innvær Ankervold (AP), e-post: kaan@fitjar.kommune.no, mobil: 996 48 741

Vara: Edgar Damås (Ap), Silje Vatna (Sp), Tarjei Haga (Ap), Dag Ove Fauskanger (KrF), Atle Hansen (SV), Tore Blokhus (Raudt) og John Tonnessen (MDG)

H

Øyvind Kyvik, e-post: oyvind.kyvik@akersolutions.com, mobil: 924 56 948

Vara: Magne Heimvik, Inga Lothe og Christian Andre Balchen.

FrP/V

Sigbjørn Framnes, e-post: Sigbjorn.framnes@vlfk.no, mobil: 900 62 055
Marte-Cecilie Tveita Djuvsland, e-post: martetveita@gmail.com, mobil: 481 30 308

Vara: Reinert Svanberg (FrP), Linda Grundtvig (H), Odd Ståle Larsen (FrP), Eva H. Irgens (FrP) og Geir Angeltveit (V)

Formannskapet sitt arbeidsområde

 • Heilskapsplanlegging (Kommuneplan) og større tverrsektorielle planar
 • Politiske leiings- og samordningsoppgåver, inklusivt samarbeid med andre kommunar
 • Leia og samordna arbeidet med økonomiplanen og leggja fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett
 • Beredskaps- og forsyningssaker
 • Kyrkje og religiøse organisasjonar
 • Andre administrative oppgåver som ikkje er lagt til andre styre og utval
 • Andre saker etter tilvising frå ordføraren
 • Samferdselspolitiske saker
 • Eigarskapspolitikk
 • Næringsutvikling (inkl. reiseliv og turisme) og sysselsetting
 • Klima- og energipolitikk
 • Miljø- og naturvernsaker
 • Jord- og skogbrukssaker, konsesjonssaker
 • Havbrukssaker
 • Motorferdsle i utmark og vassdrag