Møteinnkallingar og protokollar til formannskapet finn du her

Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Leiar: Ordførar Sigbjørn Framnes (Frp)
Nestleiar: Varaordførar Øyvind Kyvik (H)

Medlemmar

Høgre (H)

Øyvind Kyvik, e-post: oyvind.kyvik@akersolutions.com, mobil: 924 56 948.    
Inga Lothe, e-post: inga.lothe@akersolutions.com, tlf. 918 57 717.

Vara: Magne Heimvik, Gunnhild Hauge, Christian Andre Balchen og Tom Knudsen.

Framstegspartiet (Frp)

Sigbjørn Framnes, e-post: sigbjorn.framnes@stord.kommune.no, mobil: 900 62 055.   
Anja Austlid, e-post: anja_m_a@hotmail.com, tlf. 467 64 516    

Vara: Reinert Svanberg, Eva Herskedal Irgens, Fredrik Mettälä og Kristine Salomonsen.

Kristeleg Folkeparti (Krf) og Venstre (V)

Dag-Ove Fauskanger (KrF), e-post: dag.ove.fauskanger@stord.kommune.no   

Vara: Geir Angeltveit (V) og Gunnhild Hystad (KrF)

Arbeidarpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp)

Gaute Straume Epland (Ap), e-post: gaute.epland@stord.kommune.no, mobil 954 46 307. 
Trude Aamot (Ap), e-post: trude.aamot@stord.kommune.no, tlf. 960 47 975.
Edgar Damås (Ap), e-post: edgar.damas@sklbb.no, tlf. 53 41 53 64 / 950 76 168.

Vara: Nancy Johanne Aasheim (Sp), Roger Sagvåg (Ap), Constanse Leth Iversen (Ap), Ulvar Akselsen (Ap) og Inger Christin Hystad Barane (Ap).

Sosialistisk Venstreparti (SV) og Raudt (R)

Hilde Mathea Hildal Hauglid (SV), e-post: hhauglid@gmail.com, mobil: 922 03 436.    

Vara: Mohamed Kallell (R), Jane Junger (SV) og Tore Blokhus (SV).

Formannskapet sitt arbeidsområde

 • Heilskapsplanlegging (Kommuneplan) og større tverrsektorielle planar
 • Politiske leiings- og samordningsoppgåver, inklusivt samarbeid med andre kommunar
 • Leia og samordna arbeidet med økonomiplanen og leggja fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett
 • Beredskaps- og forsyningssaker
 • Kyrkje og religiøse organisasjonar
 • Andre administrative oppgåver som ikkje er lagt til andre styre og utval
 • Andre saker etter tilvising frå ordføraren
 • Samferdselspolitiske saker
 • Eigarskapspolitikk
 • Næringsutvikling (inkl. reiseliv og turisme) og sysselsetting
 • Klima- og energipolitikk
 • Miljø- og naturvernsaker
 • Jord- og skogbrukssaker, konsesjonssaker
 • Havbrukssaker
 • Motorferdsle i utmark og vassdrag