Målet er at planen skal utvikla eit samarbeid mellom kommunane slik at regionen utviklar eit endå betre tilbod til innbyggjarar og tilreisande. Skapar ein struktur i satsinga som gjer at utviklinga av regionale anlegg får ei god planmessig utvikling i høve til både breidde i tilboda, behov og grunnlag for etablering.

Plandokument