Revidert plan vart vedteken i samarbeidsrådet 9. desember 2016 og gjeld ut 2020.

Målet er at planen skal utvikla eit samarbeid mellom kommunane slik at regionen utviklar eit endå betre tilbod til innbyggjarar og tilreisande. Skapar ein struktur i satsinga som gjer at utviklinga av regionale anlegg får ei god planmessig utvikling i høve til både breidde i tilboda, behov og grunnlag for etablering.