Han representerer Arbeidarpartiet og har hatt ordførarvervet sidan 22. juni 2017.

Telefon: 53 49 66 33
Mobil: 954 46 307
E-post: post@stord.kommune.no

Besøksadr.: Borggata 2 (rådhuset), Leirvik
Postadr.: Stord kommune v/ordførar
Postboks 304, 5402 Stord

Kalender

Her finn du ordføraren sin kalender 

Pressefoto

Her kan du lasta ned bilete av ordføraren. Bileta er fritt til bruk så lenge dei er kreditert Stord kommune.

Om å kontakta ordføraren

Ta gjerne kontakt med ordføraren. Men ha på minnet at både e-postsendingar og annan post vil bli handsama i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen." Dermed må du rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.