Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Leiar: ordførar Gaute S. Epland (Ap)
Nestleiar: varaordførar Nancy Johanne Aasheim (Sp)

Medlemer i den Særskilde klagenemnda 2019-2023

nr. Namn på medlem Personleg vara
1. Ordførar Gaute S. Epland (Ap) Marte-Cecilie T. Djuvsland (Frp)
2.  Nancy Johanne Aasheim(Sp) Torbjørn Brosvik (KrF) 
3. Hilde Hauglid (SV) Odd Ståle Larsen (Frp)    

Om nemnda

Reglementet til Stord kommune seier at klagenemnda skal ha tre representantar, ordførar og to av kommunestyret sine medlemer. Kommunestyret vel leiar og nestleiar.

Det skal nemnast opp tre representantar og begge kjønn skal vera representert.

Reglement for Den særskilde klagenemda finn du i politisk reglement og retningsliner side 28.