Sæter er utdanna sosionom og har vore tilsett i Utekontakten i 12 år. Dei siste åra har han vore leiar for tenesta. I denne perioden har Sæter jobba tett i lag med SLT koordinatoren.

- Eg kjenner derfor godt til mange av oppgåvene som ligg til rolla som SLT koordinator. Samstundes ser eg fram til å ta fatt på nye oppgåver. Det er flott å framleis få ta del i den førebyggjande innsatsen som rettar seg mot born og unge i kommunen, seier Sæter.